Antsla rattatuur 2021

 1. Antsla Rattatuur 2021 on Antsla valla erinevatest kohtades toimuvad rattavõistlused, mis viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile. Eesmärgiks on populariseerida jalgrattasporti eelkõige Antsla valla noorte ja laste seas. Täpsem informatsioon etapi kohta antakse osalejatele teada enne etapi toimumist Hauka Veloklubi Facebook´is.

 2. Etapid:
  Antsla Rattatuur on nelja etapiline.
  I etapp Antsla staadionil 07.05.2021 eraldistart TULEMUSED
  II etapp Antsla linn 21.05.2021 sprint JUHEND TULEMUSED PUNKTISEIS
  III etapp Kobela 04.06.2021 eraldistart TULEMUSED PUNKTISEIS
  IV etapp Nõiariik 16.06.2021 maastikusõit. Peale starte Antsla rattatuuri 2021 kokkuvõte.

 3. Eraldistardis on teise võistleja tuules sõitmine keelatud, võistlejad peavad hoidma üksteise vahel vähemalt 10 m pikkust vahet.

 4. Stardi ajad.
  I, II ja III etappide lastesõitude (mudilased, T/P6, T/P10) algus kell 18:00 ja põhisõit kell 19.00 N/M14, N/M18, N, N40, M, M40.

 5. Registreerimine:
  Eelregistreerimine lõpeb võistluseelsel päeval kell 21.00. Eelregistreerimise link kajastatakse Hauka Veloklubi Fb lehel. Kohapeal registreerimine lõppeb 10 minutit enne starti. Võistlejad saavad omale rattanumbri, mis kehtib kõikidel etappidel. Numbri kadumisel või maha ununemisel on uue numbri tasu 2 eurot.

 6. Tasud
  Eelregistreerides tasuta
  Kohapeal 1€

 7. Vanuseklassid:
  Mudilased 2018 – nooremad
  Tüdrukud/Poisid 6 (2015 – 2017), T/P6
  Tüdrukud/Poisid 10 (2011 – 2014), T/P10
  Neiud/Noormehed 14 (2007 – 2010), T/P14
  Neiud/Noormehed 18 (2003 – 2006), T/P18
  Mehed (1982-2002 ), M
  Mehed 40 (1981 – ja varem sündinud), M40
  Naised (1982- 2002), N
  Naised 40 (1981 – ja varem sündinud), N40
  Osaleja kes tahab võistelda teises vanuseklassis, võistleb väljaspool arvestust.

 8. Tulemuste arvestamine:
  Antsla Rattatuur koosneb neljast etapist. Koondtulemuse saamiseks peab võistleja olema osalenud kolmel etapil. Koondtulemuse saamiseks liidetakse kolme parema etapi punktid. Kui punktisumma on võrdne, siis on paremusjärjestuse selgitamisel määravaks parima etapi punktid, kui ka need on võrdsed, saavad määravaks paremuselt järgmise etapi punktid. Kui ka selle põhjal paremusjärjestus ei selgu, siis võitjaks osutub viimasel etapil paremusjärjestuses eespool olnud võistleja. Etapil tulemuse saamiseks peab võistleja läbima kogu võistlusdistantsi. „0“ punkti saab võistleja siis, kui osaleb, aga ei lõpeta etappi, koondtulemuste arvestusse arvestataks seda kui etapil osalemist.
  I koht 25punkti, II koht 20 punkti, III koht 18 punkti, 4. koht 15 punkti iga järgnev koht annab ühe punkti võrra vähem. 18. koht ja edasi saavad kirja kõik ühe punkti.

 9. Autasustamine:
  Lastesõitudel osalejatele peale igat etappi maius. Eraldi etappidel autasustamist ei toimu. Koondarvestuses vanuseklasside paremate autasustamine toimub vahetult pärast neljandat etappi. Esmakordselt selgitatakse hooaja jooksul välja aktiivseimad leibkonnad, kes üheskoos osalevad erinevatel etappidel.

 10. Muud sätted:
  Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest. Võistlejad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma korraldaja poolt paigaldatud viitadest ning korraldajate märguannetest. Ratturid kellel peab olema rattajuhiluba peab olema see kaasas. Kiivri kandmine kohustuslik. Korraldajal on õigus vajadusel Antsla Rattatuuri 2021 võistlussarja juhendit ühepoolselt muuta/täiendada. Info +372 528 3991