Terviserada

Antslas, Riigimetsa Majandamise Keskuse aladel Kasumetsas, hakkab ilmet võtma kauaoodatud terviserada. Aastaid on kooliõpilased pidanud talvistel suusatundidel suusatama kooli staadioni 400meetrisel ringil. Tervisespordihuvilised on aga pidanud sõitma Võrru või Otepääle, et nautida mõnusaid suusaradu.

2010 aastal jõuti niikaugele, et Kasumetsa on sisse lõigatud ühe- ja 2,3 kilomeetrine rada, seda tänu aktiivsetele eestvedajatele Kurmet Müürsepale ja Kalmer Kallionile. Tänu nende järjekindlusele asjaajamistes, mis sellise suure projektiga alati kaasnevad (näiteks paberimajandus, kokkulepped, projektid) ja pidevale järelvalvele tööde teostamisel, on suudetud sellel sügisel terviserada ette valmistada. Raja valmimist rahastas Antsla vald.

2012 aastal rajati 1 km rajale valgustus ja rada on kaetud koorepuruga.

Suure panuse raja puhastamisel andsid vabatahtlikud tervisesportlased, kes rõõmustavad, et lõpuks ometi on ka neil võimalik oma kodukohas ilma pikema autosõiduta tervisesporti harrastada. Raja korrastustalguid on praeguseks korraldatud kaks korda. Sealt, kuhu traktor juurde pole pääsenud, on rada võsast ja okstest puhastanud talgulised. Samuti on suusarada käinud puhastamas Antsla gümnaasiumi õpilased.

Antsla gümnaasium saab terviserada kasutada kehalise kasvatuse tundides ja ka õpperajana loodusõpetuse tundides. Rada on huvitava ja liigirikka kooslusega, seda on väitnud ka mitmed oma ala spetsialistid.

Antsla Vald toetas rohkem kui 80 000 kroonise kaasfinantseeringuga MTÜ Gorsa Gym projekti, mille tulemusena muude investeeringute seas soetatakse ka rajamasin. Vastavalt projektile on MTÜ Gorsa Gym võtnud endale kohustuseks suusaraja korrashoiu, mis terviserajale talve perioodiks rajatakse.