Rattatuur 2020

ANTSLA RATTATUUR 2020.a JUHEND

1. Antsla Rattatuur 2020 on Antsla valla erinevatest kohtades toimuvad rattavõistlused, mis viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile. Eesmärgiks on populariseerida jalgrattasporti eelkõige Antsla valla noorte ja laste seas. Täpsem informatsioon etapi kohta antakse osalejatele teada enne etapi toimumist Hauka Veloklubi Facebook´is.

2. Etapid.
Antsla Rattatuur on nelja etapiline.
Esimene etapp toimub Antsla staadionil 12.06.2020.a. LASTESÕITUDE TULEMUSED, TULEMUSED
Teine etapp Antsla terviserada 17.07.2020.a rattakross TULEMUSED KOONDTULEMUSED
Kolmas etapp Kobela Antsla-Inno 13.08.2020.a eraldistart TULEMUSED LASTESÕITUDE TULEMUSED KOONDTULEMUSED
Neljas etapp Pärsimäe 04.09.2020.a ühisstart. Peale starte Antsla rattatuuri 2020 kokkuvõte.
Viimase etapi aeg täpsustatakse jooksvalt.
Kõikide etappide lastesõidu algus on kell 18:00, põhisõit kell 19:00

3. Registreerimine: Registreerimine toimub kohapeal ning lõppeb 10 minutit ennem starti. Võistlejad saavad omale rattanumbri, mis kehtib kõikidel etappidel. Numbri kadumisel või maha ununemisel on uue numbri tasu 2 eurot.

4. Vanuseklassid:
Mudilased 2017- nooremad
Tüdrukud/Poisid 6 (2014 – 2016), T/P6
Tüdrukud/Poisid 10 (2010 – 2013), T/P10
Neiud/Noormehed 14 (2006 – 2009), T/P14
Neiud/Noormehed 18 (2002 – 2005), T/P18
Mehed (2001 – ), M
Naised (2001 – ), N
Osalejad kes tahab võistelda teises vanuseklassis, võistleb väljaspool arvestust.

5. Tulemuste arvestamine:
Antsla Rattatuur koosneb neljast etapist. Koondtulemuse saamiseks peab võistleja olema osalenud kolmel etapil. Koondtulemuse saamiseks liidetakse kolme parema etapi punktid. Kui punktisumma on võrdne, siis on paremusjärjestuse selgitamisel määravaks parima etapi punktid, kui ka need on võrdsed, saavad määravaks paremuselt järgmise etapi punktid. Kui ka selle põhjal paremusjärjestus ei selgu, siis võitjaks osutub viimasel etapil paremusjärjestuses eespool olnud võistleja. Etapil tulemuse saamiseks peab võistleja läbima kogu võistlusdistantsi. „0“ punkti saab võistleja siis, kui osaleb, aga ei lõpeta etappi, koondtulemuste arvestusse arvestataks seda kui etapil osalemist.
I koht 25punkti, II koht 20 punkti, III koht 18 punkti, 4. koht 15 punkti iga järgnev koht annab ühe punkti võrra vähem. 18. koht ja edasi saavad kirja kõik ühe punkti.

6. Autasustamine:
Lastesõitudel osalejatele peale igat etappi maius. Eraldi etappidel autasustamist ei toimu. Koondarvestuses vanuseklasside paremate autasustamine toimub vahetult pärast neljandat etappi. Esmakordselt selgitatakse hooaja jooksul välja aktiivseimad leibkonnad, kes üheskoos osalevad erinevatel etappidel.

7. Muud sätted:
Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest. Võistlejad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma korraldaja poolt paigaldatud viitadest ning korraldajate märguannetest. Ratturid kellel peab olema rattajuhiluba peab olema see kaasas. Kiivri kandmine kohustuslik. Korraldajal on õigus vajadusel Antsla Rattatuuri 2020 võistlussarja juhendit ühepoolselt muuta/täiendada.