Antsla rattatuur 2022

1. Antsla Rattatuur 2022 on Antsla valla erinevatest kohtades toimuvad rattavõistlused, mis viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile. Eesmärgiks on populariseerida jalgrattasporti eelkõige Antsla valla noorte ja laste seas. Täpsem informatsioon etapi kohta antakse osalejatele teada enne etapi toimumist Hauka Veloklubi Facebookis.

2. Etapid. Antsla Rattatuur on nelja etapiline.
I etapp 22.04 Tsooru kuivati (Tsooru-Kangsti mnt), eraldistart mnt. Põhisõit 10km TULEMUSED (Mudilased, T/P6, T/P10), TULEMUSED
II etapp 06.05 Nõiariik, ühisstart maastikusõit. TULEMUSED (Mudilased, T/P6, T/P10), TULEMUSED, KOONDTULEMUSED
III etapp 20.05 Kobela, Antsla Inno, eraldistart maastik. Põhisõit 10km
IV etapp 03.06 Pärsimäe, ühisstart maastikusõit. Sarja kokkuvõttev autasustamine
Stardid: Mudilased, T/P6, T/P10 kell 18:00, põhisõit kell 19:00
Ajavõtt: Põhisõidu ajavõtt ES Time OÜ. www.estime.ee

3. Registreerimine: REGISTEERIMIS VORM
Eelregistreerimine lõpeb võistluspäeval kell 12.00. Eelregistreerimise link kajastatakse ka Hauka Veloklubi Fb lehel. Kohapeal registreerimise võimalus ainult kell 18.00 startijatele (mudilased, T/P6, ja T/P10). Põhisõidule kell 19.00 (M/N14, M/N18, M, N, N40, M40).
PÕHISÕIDULE KOHAPEAL REGISTREERIMIST EI TOIMU.
Võistlejad saavad omale rattanumbri või kiibi, mis kehtib kõikidel etappidel. Kiip tuleb tagastada peale igat võistlust.

4. Vanuseklassid: 
Mudilased 2019- nooremad, start kell 18.00 
Tüdrukud/Poisid 6 (2016 – 2018) T/P6, start kell 18.00 
Tüdrukud/Poisid 10 (2012 – 2015) T/P10, start kell 18.00 
Neiud/Noormehed 14 (2008 – 2011) N/M14, start kell 19.00 
Neiud/Noormehed 18 (2004 – 2007) N/M18, start kell 19.00
Mehed (1983-2003 )M, start kell 19.00 
Mehed 40 (…-1982) M40, start kell 19.00 
Naised (1983- 2003) N, start kell 19.00 
Naised 40 (…-1982) N40, start kell 19.00 

Osaleja kes tahab võistelda teises vanuseklassis, võistleb väljaspool arvestust. 

5. Tulemuste arvestamine: 
Antsla Rattatuur koosneb neljast etapist. Koondtulemuse saamiseks peab võistleja olema osalenud kolmel etapil. Koondtulemuse saamiseks liidetakse kolme parema etapi punktid. Kui punktisumma on võrdne, siis on paremusjärjestuse selgitamisel määravaks parima etapi punktid, kui ka need on võrdsed, saavad määravaks paremuselt järgmise etapi punktid. Kui ka selle põhjal paremusjärjestus ei selgu, siis võitjaks osutub viimasel etapil paremusjärjestuses eespool olnud võistleja. Etapil tulemuse saamiseks peab võistleja läbima kogu võistlusdistantsi. „0“ punkti saab võistleja siis, kui osaleb, aga ei lõpeta etappi, koondtulemuste arvestusse arvestataks seda kui etapil osalemist. 

I koht 25punkti, II koht 20 punkti, III koht 18 punkti, 4. koht 15 punkti iga järgnev koht annab ühe punkti võrra vähem. 18. koht ja edasi saavad kirja kõik ühe punkti. 

6. Autasustamine: 
Lastesõitudel osalejatele peale igat etappi maius. Eraldi etappidel autasustamist ei toimu. Koondarvestuses vanuseklasside paremate autasustamine toimub vahetult pärast neljandat etappi. 

7. Muud sätted: 
Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest. Võistlejad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma korraldaja poolt paigaldatud viitadest ning korraldajate märguannetest. Ratturid kellel peab olema rattajuhiluba peab olema see kaasas. Kiivri kandmine kohustuslik. Korraldajal on õigus vajadusel Antsla Rattatuuri 2022 võistlussarja juhendit ühepoolselt muuta/täiendada 

Kontakt
haukaveloklubi.mtu@gmail.com Anne Niilus 
5283991